Reverend & The Makers

Reverend & The Makers, originally uploaded by roosma dot net.

Een van mijn ondekkingen van Eurosonic: Reverend & The Makers.
Erg goeie band

Eurosonic foto’s (de vrijdag)

Von Herzen Brothers @ Eurosonic, originally uploaded by roosma dot net.

von herzen brothers
milow
pete philly & perquisite
sunshine
the futureheads
referend & the makers